blank

Visoko poslovno tehnička škola/ VPTŠ/  Doboj već cijelu deceniju predstavlja jednu od najpoželjnijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Kao akreditovana i međunarodno priznata visoka škola, Visoka poslovno tehnička škola Doboj pred sebe je stavila visoke ciljeve vezano za realizaciju nastavnog procesa. Moderna koncepcija po uzoru na najbolje svjetske visokoškolske ustanove i usmjerenost ka studentskim interesima, za rezultet su imali i razvoj savremenog Informacionog sistema koji je jednako koristan studentima, nastavnom osoblju ali i administraciji.

Studentski portal VPTŠ Doboj predstavlja posebnu poveznicu sa Informacionim sistemom VPTŠ.

blank

Studentski portal je posebno projektovan i realizovan tako da omogući visok komfor studentima tokom školovanja na polju izvještavanja, razmjene informacija i znanja sa ostalim kolegama i nastavnim osobljem.

Svaki student Visoke poslovno tehničke škole Doboj 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, ima pristup sopstvenom portalu na internetu koji se neprekidno održava i unapređuje.

Kreiranjem ovakvog sistema omogućena je neprekidna izgradnja i uvećavanje raspoložive baze znanja, koja se sastoji od prezentacija sa predavanja, testova, objavljenih radova, informacija u vezi sa temama nastavnih planova itd. Upotrebom ovog portala student ima uvid u sve informacije koje su mu neophodne za strateško upravljanje studiranjem.

Osim što je putem studentskog portala studentima omogućen pristup materijalima vezanim za savladavanje nastavnih sadržaja, studenti u svakom trenutku imaju uvid u aktuelni raspored predavanja, vježbi i konsultacija, ali i uvid u ocjene i rezultate koje su postigli na ispitu.

Svi lični podaci studenta koji se nalaze na studentskom portalu su tajni i uvid u njih, osim studenata, imaju samo ovlašćeni zaposleni u službama VPTŠ  Doboj.

Studentski portal VPTŠ Doboj se pokazao kao idealno rješenje za što lakše prevazilaženje aktuelnih dešavanja vezanih za trenutnu situaciju. Proglašenjem epidemije COVID-19 i vanrednog stanja u martu ove godine, niz doniijetih odluka nadležnih organa odnosio se i na obustavu nastavnog procesa i organizaciju rada na visokoškolskim ustanovama.

blank

Primjenom studentskog portala, studentima Visoke poslovno tehničke škole Doboj omogućeno je da ostanu u kontinuitetu sa nastavnim procesom uspostavljanjem konsultativnog vida nastave.

Nastavno osoblje i studenti su putem studentskog portala u mogućnosti da ostvaruju stalnu međusobnu komunikaciju, da se informišu o svojim pravima i obavezama, te da se na taj način uštedi dragocjeno vrijeme svih učesnika i prevaziđe krizni period obustave nastave u prostorijama škole za vrijeme primjene preventivnih mjera vezanih za epidemiju COVID-19.

blank