blank

U Derventi, u Kasarni “Zdravko Čelar” održana je prezentacija rezultata angažovanja inženjerijskih resursa Oružanih snaga BiH za potrebe Oružanih snaga i civilnih resursa u BiH.

blank

General -major Radovan Ilić, komadant Operativne komande Oružanih snaga BiH u izjavi za Posavske novosti  kaže da je prezadovoljna onim što je čuo u toku analize rada i angažovanosti inženjerijskih resursa.

blank

„Danas je obavljena godišnja analiza rada inženjerije u sklopu brigade tačke podrške Operativne komande Oružanih snaga BiH, gdje hoćemo da sagledamo rezultate koje smo postigli 2020 i 2021. godine, uključujući djelimično i 2019. godinu, a prošle godine zbog pandemije nismo imali ovakvu analizu, ali sada ćemo sumirati sve rezulate“, rekao je Ilić.

blank

On navodi da je prezadovoljan impozantnim rezultatima koji je Inženjerijski bataljon tačke podrške postigao u sklopu realizacije godišnjih planova, kao i vanrednih zadataka za angažovanje inženjerije.

„ Angažovanje je bilo po pitanju dva segmenta i to: rad i inženjerijska podrška vojnih lokacija, naših komandi i jedinica. I drugi dio koji se odnosi na izvođenje inženjerijskih radova,  ili u slučaju katastrofa, poplava i drugih prirodnih nesreća, odnosno projekata koje odobri Ministartvo odbrane BiH za rada u smislu civilnih projekata. I na jednom i drugom pravcu su urađeni impozantni rezultati“, navodi Ilić.

blank

Prema njegovim riječima ove godine je bataljon ojačan i modernizovan  donacijama,  i da je operativna sposobnost popravljena, te je izrazio uvjerenje da će uspjeti realizovati sve planove i zadatke, odnosno osnovnu misiju inženjerijskog bataljona u potpunosti realizovati.

„Na vojnim lokacijama skoro da ne postoji mjesto gdje nismo radili, a  ove godine težište je bilo na pripremi lokalnih i glavnih područja obuke za inženjerijsku podršku vježbi, a što  se tiče civilnih radva u toku prošle godine urađeni su projekti u opštini Jezero, Ustikolina/Goražde, Dobretići, kao i angažovanje po odluci Predsjedništva u slučaju prirodne katastrofe u Petrovu“, dodao je Ilić.

U krugu kasarne izložena je mehanizacija i oprema sa kojom raspolaže inženjerijski bataljon Oružanih snaga BiH.

blank

blank

blank

Posavske novosti 

blank