blank

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  29. marta  2021. godine održana je 3. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici  je prisustvovalo 27 odbornika, a održana je u skladu sa strogim poštivanjem mjera preporučenim od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Na početku sjednice dnevni red dostavljen odbornicima u sazivu dopunjen je sa 13 novih tačaka.

D  n  e  v  n  i     r  e  d:

 1. Izvod iz zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 02.03.2021. godine.
 2. Rješenje o razrješenju dužnosti Komisije za izbor i imenovanje.
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru Komisije za izbor i imenovanje.
 4. Rješenje o razrješenju:
  a) predsjednika Skupštine opštine Modriča,
  b) potpredsjednika Skupštine opštine Modriča,
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru predsjednika Skupštine opštine Modriča.
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Modriča.
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru zamjenika načelnika opštine Modriča.
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje.
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu i opšte poslove.
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti  načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije.
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.
 13. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja komunalne policije.
 14. Razmatranje i donošenje Program rada Skupštine opštine Modriča za 2021. godinu.
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Modriča.
 16. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Modriča.
 17. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun rente.
 18. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju budžeta opštine Modriča za 2021. godinu.
 19. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta opštine Modriča za 2021. godinu.
 20. Razmatranje i donošenje Odluke o zamjeni nekretnina.
 21. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalnog stanovanja za područje opštine Modriča.
 22. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice.
 23. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Modriča upisanih u k.o. Riječani Donji, putem usmjenog javnog nadmetanja.
 24. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika;

blank

Razriješena je Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine Modriča u sastavu: Jovan Mišić, Damir Stojanović, Siniša Nikić, Velibor Marić i Mirza Djedović, a imenovana nova Komisija koju čine: Damir Stojanović, Jovan Mišić, Velibor Cvijić, Mladen Vidović i Mirza Djedović.

Većinom glasova razriješeni su dužnosti predsjednik Skupštine opštine Nebojša Knežević i potpredsjednik Slaven Tešanović. Razlog za razrješenje Nebojše Kneševića se navodi povreda zakona, Statuta  opštine Modriča i odredbi Poslovnika o radu Skupštine. Potpredsjednik Skupštine nakon što je izabran na prvoj konstitutivnoj sjednici nije zasnovao radni odnos u skladu sa važećim propisima, te se do dana razrješenja nije pojavljivao na poslu.  Za novog predsjednika izabran je Milutin Popović, a za potpredsjednika Bosa Novaković.

„Došlo je do promjene skupštinske većine i usvojene su određene odluke o razrješenjima i izboru u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom i poslovnikom o radu Skupštine opštine. Moramo raditi ozbiljno i odgovorno jer vrijeme je složeno, a v elike su obaveze i zadaci“, rekao je novoizabrani predsjednik Skupštine Milutin Popović.

Na prijedlog načelnika Opštine za zamjenika načelnika izabran je Mladen Milotić, nakon čega je položio svečanu zakletvu.

Prihvaćeni su prijedlozi na Načelnika za imenovanje vršioca dužnosti odjeljenja Opštinske uprave:

 • Odjeljenje za prijemnu kancelariju i informisanje – Azem Tursić;
 • Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu i opšte poslove – Jovan Mišić;
 • Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti – Bojana Kurešević;
 • Odjeljenje za finansije – Borislav Gvozden;
 • Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju – Srđan Jovanović;
 • Odjeljenje komunalne policije – Mirjana Cvijanović.

Program rada Skupštine opštine Modriča za 2021. godinu je usvojen uz određene dopune. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Modriča je na prijedlog predlagača povučena sa razmatranja. Jednoglasno je razriješen vršilac dužnosti sekretara Skupštine opštine Aleksandra Đurić.

blank

Veću pažnju odbornika izazvale su tačke vezane za budžet, koje su nakon duže rasprave i dodatnog pojašnjenja v.d. načelnika za finansije Borislava Gvozdena usvojene većinom glasova.

„Osnovna karakteristika budžeta za 2021. godinu je da je nedovoljan za funkcionisanje lokalne zajednice. Nismo zadovoljni projektovanim prihodima. Potrudili smo se da da planirana sredstva što svrsishodnije utrošimo. U odnosu na prethodnu godinu budžet je manji za 20%. Tih 20% nije strašno kako zvuči jer smo prethodne godine imali priliv od zaduženja u iznosu od 4 miliona i 204.000 KM. U ovoj godini to izostaje i logično je da je raspoloživi budžet manji. Mi nismo utrošili sva sredstva iz zaduženja iz prethodne godine tako da ove imamo na raspolaganju milion i 221.000 KM, a ta sredstva će biti uložena u izgradnju zatvorenog bazena“, izajavio je Borislav Gvozden.

blank

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene.

„Zahvalio bih se odbornicima što su prepoznali važnost odluke da se budžet usvoji. Predložen je u okviru od 10 milona KM. Sada imamo zakonski okvir za dalje funkcionisanje Opštinske uprave. Ovim je prestala da važi odluka o privremenom finansiranju.  Formiranjem nove skupštinske većine danas je izabrano novo rukovodstvo Skupštine. Čestitam novoizabranom predsjedniku i potpredsjednici. Nadam se da ćemo sada kada su usklađene Opštinska uprava i skupštinska većina donositi odluke sinhronizovano i za dobrobit svih građana“, istakao je načelnik Jovica Radulović.

Izvor: Opština Modriča

 

blank