blank

Osnovna škola “Srbija” u Crkvini, kod Šamca, prva je na ovom prodručju u kojoj je uveden elektronski dnevnik koji omogućava veću transparentnost rada, bolјu komunikaciju između roditelјa i škole, te povećava informisanost roditelјa o nastavnom procesu.

Direktor ove ustanove Irena Komlenović izjavila je da je ovo jedna od škola u kojoj je u toku ove godine primijenjen elektronski dnevnik, dodavši da je riječ o projektu koji realizuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa firmom “Lanako”.

“Sam proces uvođenja elektronskog dnevnika podrazumijeva obezbjeđivanje uslova za odgovarajućom mrežom, infrastrukturom i obuku nastavnog osoblјa. Kroz projekat naša škola je opremlјena sa dva laptopa za potrebe vođenja elektronskog dnevnika koji se nalazi u zbornici i dostupan je svim nastavnicima”, rekla je Komlenovićeva novinarima.

Ona je navela da je većina učionica u školi opremlјena računarskom opremom koja se koristi u svrhu vođenja elektronskog dnevnika, te će nastojati, ukoliko bude bilo finansijske mogućnosti, da to bude u svakoj učionici.

“Cilј uvođenja elektronskog dnevnika je da se napravi baza podataka učenika. Prije svega on ima svoje funkcionalne cjeline koje podrazumijevaju vaspitno edukativni rad sa učenicima i informacije koje će biti dostupne roditelјima kao što su ocjene, izostanak učenika sa nastave”, rekla je Komlenovićeva.

Nastavnik Radovan Vitezović kaže da elektronski dnevnik u principu sadrži sve što sadrži i klasični dnevnik, samo što se na jednom mjestu praktično vide podaci svih nastavnika za sva odjelјenja.

“Roditelјi mogu vidjeti sve informacije koje se tiču njihovog djeteta čak i mogućnosti kada će dijete imati najavlјene kontrolne”, rekao je Vitezović.

Svetlana Pavlović

blank