blank

U Galeriji Centra za kulturu u Šamcu sinoć je postavlјena sedmodnevna izložba pod nazivom „Novi život starog hrasta“ autora  Ive Jelušića.

blank
Organizator izložbe je Centar za kulturu, a izložba traje do 22. marta.

Direktor Centra za kulturu Milanka Blagojević kaže da planiraju da za ovih sedam dana izložbu obiđu učenici svih osnovnih škola sa svojim nastavnicima likovnog vaspitanja.

Autor izložbe Ivo Jelušić ističe da je „Novi život starog hrasta“ vjerodostojna replika praistorijskih posuda kostolačke kulture sa lokaliteta Pivnica kod Odžaka izrađene od abonosa, fosiliziranog hrasta lužnjaka iskopanog iz korita rijeke Bosne, a čija je starost više od 5000 godina.

blank

On je naveo da su eksponati izrađeni od abonosa, fosilizovanog hrasta lužnjaka iskopanog iz korita rijeke Bosne.

„Radi se o vremenskom razdoblјu iz kostalačke kulture. Izložba je nastala spoznajom da se na prostoru  Pivnice  kod Ođžaka nalazi važan lokalitet  koji je 60 tih  godina prošlog  vijeka. Prilikom iskopavanja  od stručnjaka iz zemalјskog muzeja iz Sarajeva nađene su znatne količine keramičkog posuđa. Nađena je  i  jedna kuća veličine 9 x 7,5 metara,  mnoštvo posuđa koje se danas nalazi  u Zemalјskom muzeju u Sarajevu“, kaže Jelušić.

blank

On je podsjetio da je boravio u muzeju, vidio posude i oni su mi ustupili crteže fragmenata i zdjela koje su tada pronađene, te  na temelјu njih napravio replike  istovjetne kakve su rađene u tom vremenu.

On dodaje da su od drveta koje se izvadi iz korita rijeke Bosne  napravlјene ove replike i to je spoj jednog materjala iz tog doba sa kulturom u tom dobu koja se desila ovdje  na ovim prostorima.

Svetlana Pavlović

blank