blank

Predsjednik šamačkog Udruženja pčelara „Maslačak“ Aleksandar Malić izjavio je da je ova godina jedna od najlošijih za pčelare koji su imali skroman ili nikakav prinos meda, navodeći kao primjer da su vlasnici 50 košnica imali oko 100 kilograma meda za vlastite potrebe.

“Ove godine, praktično, nije ni bilo meda. Prodaju se zalihe od prošle godine, a osnovni razlog su loši vremenski uslovi. Naše područje je povolјno za pčelare, imamo bagremove šume, lipu, industrijsko bilјe, ulјanu repicu, ali su vremenski uslovi bili nepovolјni u vrijeme medobranja“, rekao je Malić novinarima.

On je dodao da je najvažnije da je sačuvan pčelinji fond, jer je to osnovni smisao i svrha dalјeg rada i naglasio da su 33 člana Udruženja sa 2.005 košnica podnijeli zahtjeve za opštinski i republički podsticaj.

„Dobijamo opštinske podsticaje kao Udruženje poslјednje dvije godine i nadam se da će tako biti ubuduće. Zahtjeve mogu podnijeti registrovani pčelari kod Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“, naveo je Malić i dodao da pravo na ovaj podsticaj imaju pčelari koji posjeduju od pet do 50 košnica.

On podsjeća da je prošle godine opštinski podsticaj bio sedam KM po košnici i izražava nadu da će i ove godine biti na tom nivou.

“Ta sredstva će nam dobro doći u periodu kada se pripremamo za iduću sezonu u pogledu nabavke opreme i stimulativnih sredstava“, kaže Malić.

On je dodao da se nada da su svi pčelari, uprkos teškoj sezoni, pravilno i kvalitetno uzimali svoje pčele, te da će im opštinski i republički podsticaji omogućiti da nadoknade gubitke.
„Pravo na republički podsticaj imaju pčelari sa 50 i više pčelinjih društava. Naših osam pčelara apliciralo je. Imamo par pčela koji imaju 100 i 200 društava. Republički podsticaji su nešto niži od opštinskih, ali dobro dođu za ulaganja u narednu sezonu“, kaže Malić.

Prema njegovim riječima, Udruženje će narednih mjeseci u saradnji sa opštinskim Odjelјenjem za polјoprivredu formirati elektronsku bazu pčelinjaka koja će dobro doći, kako njima, tako i opštinskim inspekcijama u pogledu doselјavanja pčelara i lociranja na lokacije koje neće smetati domaćim pčelinjacima.

Svetlana Pavlović

blank