blank

Prema usvojenom Budžetu opštine Šamac za 2020. godinu za povratnike je predviđen grant od 35.000 KM, što je za 3.000 KM više u odnosu na 2019. godinu.

Zamjenik načelnika opštine Ivo Blažanović kaže da će komisija koju imenuje Načelnik opštine u skladu sa usvojenim Pravinikom i kriterijima, a prema Javnom pozivu koji će biti raspisan u naredna tri mjeseca od strane opštine Šamac izabrati korisnike.

blank

„Po istom Praviniku prednost pri odabiru imaju socijalne kategorije, stari i bolesni, a dio granta je predviđen i za manje poslovne poduhvate, te za manje građevinske intervencije na stambenim objektima“, kaže Blažanović.

On dodaje da se osim za povratnike hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, pri raspodjeli poštuje i princip solidarnosti pa se pri odabiru korisnika biraju i osobe srpske nacionalnosti iz raselјeničke populacije.

„Očekujem da će grant za povratnike biti operativan do sredine godine“, kaže Blažanović.

Svetlana Pavlović

blank