blank

Одборници локалне скупштине усвојили су Одлуку о сталној мјесечној новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце на подручју општине Брод.

Усвојеном одлуком се утврђује право на новчану накнаду породицама са четворо и више дјеце које живе на подручју општине Брод, те услови и поступак за остваривање права прописаних овом Одлуком.

blank

У образложењу је наведено да је циљ доношења Одлуке  подршка и побољшања материјалног положаја породица са четворо и више дјеце.

Како је прецизирано, право на новчану накнаду остварује се у износу од 25 КМ мјесечно по дјетету, док се износ накнаде увећава за 50% за породице у стању социјалне потребе, према евиденцији Центра за социјални рад, као и за породице гдје је један брачни супружник из реда породице погинулог бораца.

У Одлуци је наведено да категорије дјеце обухватају сва малољетна дјеца,  затим дјеца на редовном школовању до навршене 26. године живота и сва пунољетна дјеца категорисана као дјеца са посебним потребама.

Право по овој Одлуци имају породице које имају пријављено мјесто пребивалишта на подручју општине Брод, најмање годину дана прије подношења захтјева, да имају најмање четворо дјеце.

Новчана накнада ће се исплаћивати мјесечно из буџета општине Брод.

Примјена Одлуке о сталној мјесечној новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце на подручју општине Брод почеће од 1. јануара 2020. године.

blank