blank

Načelnica Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Vedrana Mihalјčić  izjavila je danas da je na Skupštini održanoj u petak usvojen Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Šamac za 2020. godinu.

Za nasipanje i grejderisanje makadamskih puteva Budžetom je planirano oko 51.000 KM, a  pored toga planirano je i redovno održavanje asfaltnih putnih pravaca, sanacija udarnih rupa za koje je planirano oko 32.000 KM.

Pored toga, Programom su predviđena i dva veća projekta, a to su izgradnja pješačke staze u MZ Tišina i presvlačenje putnog pravca Gornja-Donja Slatina.

„Dva projekta na koje bi stavila akcenat za 2020. godinu su  izgradnja pješačke staze u MZ Tišina u dužini 800 m, širini 1,5 m za čiju izgradnju je predviđeno oko 180.000 KM. U tu cijenu je uklјučena izgradnja pješačke staze sa ivičnjacima i nabavka odbojne ograde koja će biti postavlјena između regionalnog puta i pješačke staze“, kaže Mihalјčićeva.

blank blank

Ona dodaje da je drugi veći projekat za 2020. godinu  presvlačenje putnog pravca Gornja – Donja Slatina u dužini od 1.500 m  za koje su planirana sredstva u Budžetu u visini od 170.000 KM, a za oba projekta je u pripremi tenderska dokumentacija, tako da početak radova očekuju najkasnije u maju mjesecu.

Mihalјčićeva podsjeća da je za 2020. godinu planirano i asfaltiranje još tri ulice u naselјu Duga i asfaltiranje jednog lokalnog puta  u zaseoku Stevanović u MZ Obudovac po principu učešća 50% građani, 50% Opština.

Član Savjeta Mjesne zajednice Tišina Perica Đurđević, zahvalio se Opštinskoj upravi što su prepoznali prioritete sela da se izgradi pješačka staza  na dijelu puta koji spaja MZ Tišinu i Šamac.

Riječ je o putnom pravcu kojim svakodnevno prolazi veliki broj pješaka od čega najveći broj su đaci.

Svetlana Pavlović

blank