blank

Danas (20. 12.) u Hotelu Euro Odžak upriličena je svečana ceremonija potpisivanja Memoranduma o suradnji između Općine Odžak i Općine Garčin iz Hrvatske , a kao dio aktivnosti Projekta “Dijaspora za razvoj”, koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH I IOM BiH.

Memorandum su potpisali Općinski načelnik općine Odžak  Jakov Ivanković i Općinski načelnik općine Garčin  Mato Grgić.

blank blank

U svrhu uspostave decentralizirane i međuteritorijalne suradnje sa ciljem jačanja angažmana dijaspore, Općina Odžak, uz podršku projekta Dijaspora za razvoj, podržava napore na uključivanju dijaspore u razvoj općine Odžak. Kao jednu od prvih aktivnosti na ovom polju, Općina Odžak planira da produbi i ojača dosadašnju suradnju sa jedinicama lokalne samouprave izvan Bosne i Hercegovine.

U tom smislu, jedna od prvih zvaničnih inicijativa, realizirana u okviru Projekta “Dijaspora za razvoj” je i uspostavljanje suradnje u oblasti iseljeništva između Općine Odžak i Općine Garčin iz Hrvatske. Osnovni cilj potpisivanja Memoranduma je uspostava suradnje kojom su predviđena zajednička djelovanja u oblasti iseljeništva i unapređenja sveukupne suradnje sa iseljeništvom općine Odžak

Potpisani Memorandum o suradnji, ima za cilj ne samo uspostaviti i produbiti suradnju strana potpisnica, nego će biti dodatno iskorišten za kreiranje lokalnih Politika o suradnji s iseljeništvom, provedbi programa i projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na sve oblasti lokalnog razvoja, strateško mapiranje dijaspore i samim time privlačenje potencijalnih investitora iz dijaspore, te će zajednički raditi na zajedničkoj promociji Općine Odžak, njezinih potencijala u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u iseljeništvu, kao i zagovaranju i zajedničkom nastupu ka institucijama u BiH i Republici Hrvatskoj u cilju veće podrške iseljeništvu.

Općina Odžak

blank