blank

Na inicijativu Boračke organizacije RS i Republičke organizacije porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila RS, a na prijedlog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, Predsjednik RS, odlikovala je Medalјom zasluga za narod 396 poginula borca VRS, a danas je u Šamcu dodijelјeno 32 posthumna odlikovanja, 30 iz Šamca i dva iz Modriče.

Izaslanik predsjednika Republike Srpske Slobodan Župlјanin i predsjednik Skupštine opštine Simo Varadinović uručili su porodicama poginulih boraca VRS sa područja ove lokalne zajednice 32 posthumnih odlikovanja – Medalјa zasluga za narod, od čega 30 sa šamačkog područja i dva sa područja Modriče.

blank
„Današnjim činom uručenja posthumnih odlikovanja poginulih boraca VRS RS još jednom pokušava da izrazi svoju zahvalnost za žrtvu koju su članovi njihovih porodica dali i da se još jednom obaveže da ove porodice Republika Srpska ne smije i ne treba zaboraviti, jer su oni za RS dali ono najviše što se moglo dati, svoje živote i zbog toga i oni i njihove porodice zaslužuju posebnu vrstu odnosa i poštovanje prema njima“, rekao je novinarima izaslanik predsjednika RS Slobodan Župlјanin.

On je dodao da je istina da je u poslije ratnim godinama do danas Republika činila mnogo napora da se položaj tih porodica učini dostojnim kategoriji kojoj pripadaju, da je to iz godine u godinu bilo značajnije i vise, ali da to još uvijek nije dovolјno i da nije prestala obaveza i neće prestati sa potpunim završetkom ovog projekta uručivanja posthumnih odlikovanja.

„Ove porodice moraju bti trajna briga društva, jer jedino takva RS može da prenese na buduća pokolenja poštovanje prema njima, a samim tim  poštovanje prema Republici koju su oni stvorili“, kaže Župlјanin.

blank

Predsjednik Skupštine opštine Simo Varadinović istakao je da opština Šamac vodi računa o porodicama poginulih boraca, kroz stambena zbrinjavanja i kroz podršku Boračkoj organizaciji kod koje ove kategorije ostvaruju najveća prava.

Predsjednik republičke organizacije porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila RS, Velјko Lazić ističe da će nastojati da naredne godine budu odlikovani svi koji trebaju da se odlikuju, te da je do sada preko ove organizacije odlikovano posthumno preko 1300 poginulih boraca.

Svetlana Pavlović

 

blank