blank

Odbornici Skupštine opštine Šamac danas su usvojili jedan od najvažnijih strateških  dokumenta, a to je Budžet opštine za 2022. godinu u iznosu od 9.200.00 KM što je značajno povećanje u odnosu na Budžet za 2021. godinu za 12 odsto i pet odsto u odnosu na Rebalans.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da ga na zadnjoj decembarskoj sjednici raduje što je jednoglasno usvojen Budžet za 2022. godinu koji je ambiciozan, iziskuje dosta aktivnosti, prvenstveno na fiskalnoj disciplini koja je u kontinuitetu provođena proteklih pet godina.

„Očekujem u prva četiri mjeseca da efekti aktivnosti koje provodimo na povećanju naplate poreza  na nepokretnosti, naplati komunalnih taksi i naplati za poslovne objekte privatizovanih firmi bude povećan priliv sredstava u Budžet i sa tim očekujem i veća finansijska sredstva“, kaže Milićević dodajući da ako se uzme u obzir da Budžet na području jedne lokalne zajednice određuje broj stanovnika, privredne aktivnosti i nivo građenja na jednoj opštini,  onda je potpuno logično da Budžet od 2008. godine do danas nije u velikoj mjeri rastao.

blank
Milićević napominje da ga raduje da neporeski prihodi koje naplaćuju na ovom području u kontinuitetu rastu i predviđen je njihov rast tokom 2022. godine.

„Kada je riječ o budžetskoj potrošnji vodili smo računa da održimo zdravu socijalnu politiku i da socijalna davanja iz Budžeta zastupe šire kategorije stanovništva, a predviđena je podrška i porodicama sa četvoro i više djece, besplatan prevoz za učenike pola školske godine i drugo“, kaže Milićević.

Kada je riječ o kapitalnom budžetu u odnosu na 2021. godinu Milićević kaže da je on u značajno većem iznosu od oko milion maraka, da se on prvenstveno odnosi na komunalnu infrastrukturu i njeno uređenje u gradu Šamcu, presvlačenje određenih dionica lokalnih puteva, izgradnju vodovodne mreže u određenom dijelu mjesnih zajednica, te da je siguran da će efekti tog kapitalnog budžeta biti vidlјivi tokom sledeće godine.

„Predviđeni podsticaji za privredu  su u iznosu od 70.000 KM sa mogućnošću da sredstva budu povećana tokom 2022. godine rebalansom Budžeta, a za polјoprivredu oko 110.000 KM i raduje me kontinuitet isplate podsticaja“, kaže Milićević.

blank
On je napomenuo da su danas odbornici pozicije i opozicije zajednički konstatovali da ne ide u prilog lokalnim zajednicama izmjena Zakona o komunalnim taksama, pogotovo u uslovima njenog donošenja kada je već većina budžeta usvojena.

„Mi smo dobili saglasnost na Budžet za 2022. godinu gdje smo predvidjeli  prihod od komunalnih taksi i naknada. Zadatak lokalne uprave je da tokom 2022. godine nađe načina da sanira taj nedostatak finansijskih sredstava  po osnovu ukidanja taksi na istaknutu firmu“, kaže Milićević.

Predsjednik Skupštine Simo Varadinović je istakao da je danas jednoglasno usvojen Program rada Skupštine za 2022. godinu koji se u odnosu na važeći program u 2021. godini razlikuje po tome što su planirali za februarsku sjednici da donesu Odluku o usvajanju Starategije razvoja opštine Šamac za period 2022 – 2028 godine, te da će na julskom zasijedanju biti izvještaj o radu i plan rada JP „Slobodna zona“ za 2021. godinu, a to je zbog toga što su u ovoj godini izmjenili odluku o sastavu skupštine JP „Slobodna zona“.

Jadranka Đukić potpredsjednik Skupštine opštine Šamac kaže da je na sjednici skupštine danas razmatrano 11 tačaka dnevnog reda od kojih su sve dobile potrebnu većinu.

„Važno je istaći da je radna atmosfera  bila na visokom nivou. Odbornici su bili vrlo raspoloženi u radnom smislu i kostruktivni, usvojena su dva strateška dokumenta, a pored toga su usvojene još neke odluke, izvještaji nadležnih resora koji su od velike važnosti za samu Skupštinu opštine i funkcionisanje Kabineta načelnika opštine“, kaže Đukićeva.

Na današnjoj sjednici Skupštine, odbornici su pored ostalih tačaka dali sagasnost prijedlogu odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na teritoriji opštine Šamac po zonama za potrebe  utvrđivanja poreza na neokretnosti u 2022. godini, prijedlogu odluke o utvrđivanju poreske stope na oporezivanje nepokretnosti na području opštine Šamac u 2022. godini, poreza na neokretnosti u 2022. godini, te prijedlogu odluke o utvrđivanju prosječne, konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2021. godini na području opštine Šamac.

Svetlana Pavlović

blank