blank

Vlada Republike Srpske održala je  u Banjaluci, 100. sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Radovan Višković.

Vlada Republike Srpske na sjednici je  utvrdila je Prijedlog zakona o gradu Derventa. Ovim zakonom uređuje se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Derventa. U vezi s Prijedlogom ovog zakona, Vlada je danas utvrdila i Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu. U Republici Srpskoj se prvi put ova oblast uređuje posebnim zakonom, jer su se stvorili uslovi da se posebnim zakonom obezbijedi radnicima efikasnija zaštita u svim slučajevima uznemiravanja na radnom mjestu. Nacrtom zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu uređuju se radnje uznemiravanja na radu, obaveze poslodavca za preventivno djelovanje radi sprečavanja uznemiravanja na radu i postupci za zaštitu od uznemiravanja na radu kod svih poslodavaca bez obzira na karakter vlasništva i oblik organizovanja.

Vlada Republike Srpske danas je dala saglasnost na novu Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, koju je u novembru ove godine donijela Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

blank
Sjednica Vlade Republike Srpske 

Ovom Odlukom značajno je smanjena jedinična naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja se iskazuje na računima građana za električnu energiju i ista iznosi 0,0064 KM po kilovat – času, umjesto dosadašnjih 0,0075 KM po kilovat – času. Odluka će se primjenjivati od 01. januara 2021. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o visini naknade za korišćenje putnog zemljišta. S obzirom na trenutne okolnosti i situaciju izazvanu pandemijom virusa korona ukazala se potreba za smanjenjem visine naknada propisanih Uredbom o visini naknade za korišćenje putnog zemljišta, te se pristupilo izradi izmjena i dopuna ove uredbe. Na ovaj način smanjuju se troškovi korisnicima putnog zemljišta, što predstavlja olakšicu u ovim okolnostima. Takođe, smanjenjem visine naknade za korišćenje putnog zemljišta stvaraju se uslovi za uvećanje broja korisnika putnog zemljišta. 

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o aktivnostima na obezbijeđenju uslova za početak zimske turističke sezone 2020/2021 godine na Jahorini, i istu usvojila. 

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog finansijskog plana-budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za 2021. godinu, po kojem su planirani ukupni prihodi sa primicima i ukupni rashodi sa izdacima u iznosu od 9.667.600 KM.

Navedeni iznos je veći od Finansijskog plana za 2020. godinu za oko tri miliona KM ili 44,60%. Projektovani iznos prihoda i primitaka čije se ostvarenje očekuje u 2021. godini predstavlja neophodna sredstva za funkcionisanje Fonda solidarnosti.

Prihodi Fonda solidarnosti, čiji su izvori propisani Zakonom o Fondu solidarnosti, troše se isključivo za liječenje djece u inostranstvu, dok se za materijalne i druge troškove Fonda solidarnosti sredstva obezbjeđuju iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine i posjeda na nepokretnostima na Grad Zvornik. Nepokretnost naznačene u ovoj Odluci prenose se na Grad Zvornik, a u svrhu izgradnje zajedničkih industrijskih zona u pograničnom dijelu Republike Srpske sa Republikom Srbijom.

 

blank