blank

Danas na snagu stupa nova mjera Republičkog štaba za vanredne situacije.

Tokom vikenda, od 12 časova u subotu, do 18 časova u nedjelju, svim građanima zabranjeno je kretanje van njihovog mjesta prebivališta. I ovom mjerom nastoji se spriječiti širenje virusa, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar pravde Anton Kasipović.

Zabrana iz ovog zaključka ne odnosi se na lica koja posjeduju dozvolu za kretanje izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova ili potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada izdatu od strane poslodavca.

blank

Iz Biroa Vlade za odnose s javnošću saopšteno je da je za realizaciju ovog zaključka zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primijenjivaće se do 13. aprila.

U saopštenju se pojašnjava da se zabrana kretanja odnosi isključivo za dane vikenda.

– Zabrana se ne odnosi na lica koja u dane vikenda, primjera radi, sa teritorije jedne opštine ili grada odlaze na posao na teritoriju druge opštine ili grada. Lica koja u dane vikenda nemaju potvrdu poslodavca o potrebi kretanja zbog obavljanja posla, ili dozvolu MUP-a Republike Srpske za kretanje, ne mogu da se kreću izvan mjesta svog prebivališta/boravišta – navodi se u saopštenju.

blank