blank

Direktorica Udruženja građana „Budućnost“ Jelena Mišić  sa zamjenikom načelnika opštine Vukosavlje Dejanom Jovićem, te predstavnicima subjekata zaštite ove opštine, potpisala Protokol o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, čime je ova opština postala i prvi zvanični potpisnik ovog dokumenta u Republici Srpskoj od usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Protokol su pored Opštine Vukosavlje potpisali i predstavnici Centra za socijalni rad, Policijske stanice, Osnovne škole „Aleksa Šantić“ i Srednjoškolskog centra „Nikola Tesla“, a na potpisivanje istog pristala je i ZU SC „Kuća zdravlja“ Bijeljina – Ambulanta Vukosavlje.

Svrha ovog Protokola jeste obezbjediti koordinisan, efikasan i sveobuhvatan rad subjekata zaštite, kako bi se na što brži i bolji način pomoglo žrtvama nasilja u ovoj opštini. Prvi i rukovodeći princip postupanja svih potpisnika Protokola je zaštita sigurnosti žrtve zaustavljanjem nasilja, sprečavanjem ponavljanja nasilja, vodeći računa o izbjegavanju ponovnog povređivanja žrtve, te najboljem interesu žrtve, a naročito djece.

„Ovim prilikom želim da se zahvalim opštini Vukosavlje i svim institucijama što su prepoznali važnost ovog dokumenta i odlučili se za njegovo potpisivanje. Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici propisana je obaveza potpisivanja ovakvog protokola u svim lokalnim zajednicama i opština Vukosavlje je prva od usvajanja pomenutih izmjena. Iako smo mi imali odličnu saradnju i prije, danas smo je samo formalizovali kroz jedan ovakav dokument“, rekla je direktorica UG „Budućnost“.

Zamjenik načelnika opštine Vukosavlje, Dejan Jović istakao je da mu je drago što je opština Vukosavlje potpisala jedan ovako značajan dokument .

„Hvala Udruženju građana „Budućnost“ koji su inicirali potpisivanje Protokola, ali i svim njegovim potpisnicima. Opština Vukosavlje ima problem sa neprijavljivanjem slučajeva nasilja i jedan od glavnih fokusa u budućnosti svakako je prijavljivanje porodičnog i rodno zasnovanog nasilja“, rekao je Jović.

Opština Vukosavlje potpisivanjem ovog Protokola ide i korak ispred, budući da se njegovim potpisivanjem obavezala u okviru Administrativne službe opštine Vukosavlje imenovati službenika za pitanje nasilja u porodici, čime će kvalitet praćenja ovog društvenog problema na području ove opštine biti na višem nivou.

Potpisani Protokol u potpunosti je usklađen sa domaćim zakonskim okvirom, ali i međunarodnim standardima, tačnije, Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (CAHWIO).

Udruženje građana “Budućnost” Modriča

blank