blank

Željko Bakalar izabran je za predsjednika Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

Vanja Bjelica Prutina, kojoj danas ističe mandat na funkciji predsjednika CIK-a, otvarajući sjednicu Komisije rekla je da se predsjednik bira tajnim glasanjem između članova CIK-a iz reda hrvatskog naroda, nakon čega je član Komisije Vlado Rogić saopštio da ne želi biti kandidat za tu poziciju.

Lista sa imenom jednog kandidata usvojena je nakon ponovljenog glasanja sa šest glasova “za” i jednim “protiv”.

Tajnim glasanjem Bakalar je dobio podršku šest članova CIK-a, dok je jedan listić bio nevažeći.

Balakar je zahvalio članovima CIK-a za povjerenje koje mu je ukazano, ističući da glasanje nije bilo neizvjesno, s obzirom na Rogićevu odluku.

On je rekao da mu je čast što je izabran za predsjednika, te zahvalio dosadašnjem predsjedniku za rad tokom tri i po mjeseca, koja su bila pod teretom svjetske pandemije virusa korona.

“Smatram da će ova institucija u okolnostima epidemije i u situaciji kada nisu obezbijeđena sredstava, mada i u tom pravcu ima nekih pozitivnih vjetrova, nastaviti aktivnosti koje su pred nama. Očekujem transparentnost u radu CIK-a, da građani znaju šta radimo”, rekao je Bakalar koji će funkciju predsjednika ove komisije preuzeti sutra.

Prutina je rekla da je od druge polovine marta organizovala rad u vrlo ozbiljnim uslovima, s obzirom na to da se BiH prvi put suočila sa ovakvom epidemijom, a da bi i tokom pandemije virusa korona zaštitila izborni proces.

Ona je navela da je, dok je bila predsjednik, u otežanim uslovima održana 21 sjednica CIK-a, od kojih osam putem video linka.

“Na tim sjednicama usvojeno je 167 odluka, a 32 se odnose na novčano kažnjavanje stranaka zbog kršenja odredaba Zakona o finansiranju političkih stranaka. Usvojeno je 65 zaključaka, 24 normativna akta, tri izvještaja i primljene k znanju tri informacije”, navela je Prutina.

Ona je rekla da je pokrenuta inicijativa za izmjenu Izbornog zakona, koja nije bila razmatrana u Parlamentarnoj skupštini BiH, ističući da i dalje smatra da je ona rezultat pravovremenog i proaktivnog djelovanja CIK-a, kako bi tokom epidemije zaštitila izborni proces.

Prutina je navela da je u periodu dok je bila predsjednik Sudu BiH podneseno 17 žalbi na odluke CIK-a, od kojih je odbijeno 14, napominjući da je trenutno u postupku zahtjev za ocjenu ustavnosti, ali i zahtjev za ocjenu zakonitosti odluke CIK-a koja se odnosi na odgađanje izbora.

“Očekujemo odluke nadležnog suda u budućem, nadam se, što skorijem periodu”, dodala je Prutina. 

 

blank